Alamat Dinas

Dinas Pariwisata DIY
Jl. Malioboro No.56, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55271

Telepon (0274) 587486

Email: dispar@visitingjogja.com

Scan QR Code

visitingjogja-com