Alamat Dinas

Dinas Pariwisata DIY
Jl. Malioboro No.56, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213

  • Telepon (0274) 587486
  • Fax (0274) 565437

Email: dispar@visitingjogja.com

Scan QR Code

visitingjogja-com